Hacinco Hotel - “Mọi nỗ lực đều hướng tới khách hàng”

Hệ thống phòng
Deluxe
1,100,000 USD/ĐÊM
Standard
750,000 USD/ĐÊM
Superior
850,000 USD/ĐÊM
Luxury
1,200,000 USD/ĐÊM
Thông tin đăng ký phòng
Thông tin khách hàng