Hacinco Hotel - “Mọi nỗ lực đều hướng tới khách hàng”
14Mar

sửa lỗi web site hacinco hotel.

hjsdhfgyejgfdjfgjdjfgkdlgkdfjgdbdfbvbcnvnfg đfgjjs sjfd đgbd dhgjjka ajksdkhg

Phần phòng khác: chiếm hết hàng ngang, cần làm nhỏ lại để đẹphơn.


Font chữ các chữ in đậm và các chữ khác tương đối khác nhau.PHần tiêu đều bài viết bên phải tương đối xấu giảm tính thẩm mỹ của trang.

è Thay đổi hoặc sửa lỗi font giúp chữ đẹp hơn

1.      Phần hình ảnh bị sổ xuống

http://hacincohotel.vn/vi/he-thong-phong/deluxe.html

Hình arh không cuộn theo chiều ngang mà xổ thằng xuống.

2.      Phần hình ảnh tiêu đề của các sản phẩm cùng loại

http://hacincohotel.vn/vi/he-thong-phong/deluxe.html

Phần phòng khác: chiếm hết hàng ngang, cần làm nhỏ lại để đẹphơn.

ghdfhsdjfdsjfjksdkjfSự xuất hiện của các ngôi sao sẽ giúp buổi sự kiện hấp dẫn và thu hút hơn và đông người đến xem hơn. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đôi khi gặp phải tình huống các sao này làm cao đến muộn khiến ban tổ chức chương trình phải tìm nhiều cách để chữa cháy. Đây là vấn đề sẽ thường xuyên gặp phải nên bạn cũng cần sự chuẩn bị trước để ứng phó tốt hơn.
1. Kiểm tra và sửa lỗi font chữ.
 

Font chữ các chữ in đậm và các chữ khác tươn
g đối khác nhau. PHần tiêu đều bài viết bên phải tương đối xấu giảm tính thẩm mỹ của trang.
 Thay đổi hoặc sửa lỗi font giúp chữ đẹp hơn

2. Phần hình ảnh bị sổ xuống
http://hacincohotel.vn/vi/he-thong-phong/deluxe.html
Hình arh không cuộn theo chiều ngang mà xổ thằng xuống.


3. Phần hình ảnh tiêu đề của các sản phẩm cùng loại

http://hacincohotel.vn/vi/he-thong-phong/deluxe.html
Phần phòng khác: chiếm hết hàng ng
ang, cần làm nhỏ lại để đẹp hơn.


ghdfhsdjfdsjfjksdkjf
hjsdhfgyejgfdjfgjdjfgkdlgkdfjgdbdfbvbcnvnfg đfgjjs sjfd đgbd dhgjjka ajksdkhg